Projecte educatiu de centre

L’Escola de Música Santa Cecília del Grau es regix pels Estatuts de l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau i pel seu Reglament de règim inern.

Posem a la vostra disposició el Projecte educatiu de centre (PEC), que recull els valors, els objectius i les prioritats de l’Escola de Música de l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau, i definix la nostra identitat i l’estructura organitzativa entre altres qüestions.

Podeu consultar-lo i descarregar-lo fent clic en el botó de davall.