Normativa

Posem a la disposició de les sòcies i socis els Estatuts i el Reglament de règim interior de l’Agrupació, que es poden consultar o descarregar fent clic en els botons.