Director/a

Durant els inicis van ser directors: En Vicente Gimeno, En Vicente Benavent, En Pedro García Payán i En Elías Roger García, entre altres.

Al gener de 1993, va ser nomenat director de la Banda i de l’Escola de Música En Vicente Giner Gil, desenvolupant una gran labor que desemboca en la creació de la Banda Juvenil. De setembre de 1996 a desembre de 2000, serà En Salvador Rojo Gamón. Posteriorment, i fins juliol de 2002, el director titular serà En José J. Ricart Fons.

De setembre de 2002, fins l’agost de 2006, tornarà a ser el director de l’Agrupació En Vicente Giner Gil, prenent el relleu, des de setembre de 2006 fins juliol 2016 En Joan F. Miquel Zanón i posteriorment, Vivian Gutiérrez Abreu, José Luis Peris Cordellat i Borja Zanón Gonzalez. Actualment la batuta està a càrrec de Adrià Sanchez Castelló.